Het bijhouden van een kort kapsel of een pony. Meisjes die hun haar mooi lang willen laten worden zonder gespleten punten. Ook voor kinderen is een voordeel abonnement interessant.

het visieon voor kinderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het VisieOn voor kinderen*

Een jaar lang knippen voor een vast bedrag van € 202,80 voor 12 maanden:

  • prijs is € 16,90 per maand (i.p.v. de normale prijs van € 22,25)
  • iedere maand een afspraak
  • geknipt en gestyled inclusief  stylingproducten
  • 10% korting op aanschaf van haar- en huidverzorgingsproducten

Bonus:

  • 3 extra afspraken tussentijds GRATIS

Tarief voordeelabonnement:

  • Bij betaling in 1 x kost het abonnement € 202,80.
  • Bij betaling per maand kost het abonnement € 17,90 per keer d.m.v. automatische incasso.

*voor kinderen t/m 12 jaar.

*Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Ben jij geïnteresseerd?

In de salon kun je het abonnement afsluiten, dus boek meteen je 1e afspraak!

Voorwaarden

Inschrijven kan op elk moment, abonnement is persoonsgebonden. Looptijd van een abonnement betreft in hele maanden en wordt telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Stel u sluit een abonnement af op 14 januari dan geldt januari als eerste maand en eindigt de looptijd op 31 december.

Voor Het VisieOn voor dames kleuren abonnement geldt dat de afgesloten optie: Ruby, Pearl, Diamond, een looptijd heeft van 12 maanden en knippen en kleuren dienen gelijktijdig plaats te vinden. Na deze 12 maanden kunt u veranderen van abonnement.

Het VisieOn heeft het recht om eenmaal per jaar de hoogte van het abonnementsbedrag aan te passen.

Betaling uitsluitend per automatische incasso bij betaling per maand. Bij jaarbetaling kan het bedrag contant of per pin in de salon worden voldaan. Bij geschil over de incasso heeft u 56 kalenderdagen de tijd uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Bij niet of niet tijdig betalen zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven.

Het abonnement wordt afgesloten door ondertekening van de overeenkomst en verklaart inschrijver zich akkoord met de voorwaarden en verplicht hij zich deze na te komen. Na 1 jaar komen de niet genoten knipbeurten/behandelingen te vervallen. Bij leeftijd onder de 18 jaar dient ouder of gemachtigde te tekenen. Alle behandelingen uitsluitend op afspraak.